Đặt Phòng Khách sạn Đà Lạt

Cung Cấp Hoa Lyly cho Tết Ất Mùi

Hoa lyly được các công ty, nhà vườn trồng tập trung tại thành phố Đà Lạt, ngoài ra còn một số ít trồng tại hai huyện lân cận là Lạc Dương và Đức Trọng. Lâm Đồng sẽ cung cấp trên…