Đặt Phòng Khách sạn Đà Lạt

Dự Án Mở Rộng Thành Phố Đà Lạt

Trong tương lai, TP Đà Lạt là đô thị trực thuộc trung ương với chức năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và sẽ rộng gấp 8,5 lần so với hiện nay. Dự Án Mở Rộng Thành Phố Đà Lạt…